top of page
shutterstock_1489433711.jpg

MEDLEMSSIDA

Information för Yamasakis medlemmar

När man är medlem i Yamasaki är man medlem i en ideell idrottsförening. Då finns det en del saker att man behöver känna till.

En ideell idrottsförening är demokratiskt styrd av sina medlemmar och det är vanligt att ledare, tränare och styrelse jobbar helt ideellt. Det vill säga man tar inte betalt för sitt arbete.

På det årliga årsmötet utser medlemmarna en styrelse som är ansvarig för och har uppgift att leda föreningen. Styrelsen delegerar i sin tur vissa arbetsuppgifter till andra personer så som tränare, ledare och funktionärer.


Idrottens värdegrund

Alla idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet måste följa idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Den finns att läsa här.

Idrottens värdegrund går att sammanfatta i fyra punkter: Glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel.

Våra regler

Yamasaki har också egna styrdokument som man som medlem måste följa om man vill vara med i föreningen. Vi har Ordningsregler och Hygienregler som är väldigt viktiga att känna till och efterfölja vid träningar.

Medlemssida: Om
bottom of page