top of page
Sök
  • Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2022

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022


Härmed kallas samtliga medlemmar till Yamasaki Academy Göteborg IFs årsmöte som äger rum den 6 april 2022 kl 18:00.


Datum:

Onsdag den 6 april


Tid:

Kl. 18:00


Genomförande:

Fysiskt möte i träningslokalen, teatergatan 19


Röstberättigad:

Röstberättigad är medlem över 16 år som erlagt medlemsavgift.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.


Anmälan:

Anmäl ditt deltagande på årsmötet genom att boka dig i Zoezi.


Handlingar:

Samtliga personer som erlagt medlemsavgift för 2022 får

årsmöteshandlingarna via e-post. Inkomna motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20/3.229 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page