Tyvärr stödjer inte vår kalender din version av Internet Explorer. Var god uppgradera till version 9 eller uppåt.

Barnträning

På Yamasaki Academy är det viktigaste att barnen har kul, lär känna sin kropp och lär sig nya saker för att lägga en bra grund för fortsatt idrottande hela livet. Träningen består av lekar och motoriska övningar som tillsammans med jiu-jitsu tekniker i en lagom takt lär barnen vad Brasiliansk jiu-jitsu är och vad det går ut på.

bild91

Brasiliansk jiu-jitsu som saknar slag och sparkar men ändå bjuder på roliga och utvecklande kampmoment bidrar till både social och fysisk utveckling. Barnen lär känna och respektera både sina egen och sina träningskompisars förmågor och begränsningar.

Tränare

Pilo Stylin – svartbälte

Mike Mogh  – lilabälte & svartbälte i Judo

Martina Blixt

Mattias Marklund

 

Målen för vår barnträning lyder

Brasiliansk jiu-jitsu för barn och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och ta hänsyn till individens utvecklingstakt. Den sociala miljö där träningen bedrivs ska vara kamratlig och trygg för alla deltagare. Utövarnas synpunkter och erfarenheter ska bidra och stimulera till kvalitativ och långsiktig utveckling för varje individ för att skapa ett livslångt intresse för idrott.

3bild

Våra barngrupper

Liten – för barn 3-5 år och träningen handlar mest om lek, rörelse och kroppskontroll.

Mellan – är anpassad för barn 6-9 år där vi lite försiktigt introducerar kampsporten i form av positionsbrottning, fallteknik och kast.

Stor – är för de lite äldre barnen i åldern 10-15 år. Här tränar vi uppkroppen och lär oss vad Brasiliansk jiu-jitsu är.